Styrelsen

Styrelsen för Smålands Karoliner

Ordförande: Leif Dahlén  070-248 98 91  dahlensfastigheter@gmail.com

Vice ordförande: Håkan Halming  070-200 98 94    hakan.halming@icloud.com

Befälhavare: Roland Sandberg: 070-515 70 57 roland.stigaskal@gmail.com

Sekreterare: Mats Tellgren  070-868 33 82     mats_tellgren@hotmail.se

Kassör: Bo Ahlstedt  070-669 42 60  bosse.ahlstedt@outlook.com

Ledamot: Paul Josefson  070-553 63 65

Ledamot: Ann-Marie Karpenman  0730-36 48 69

Ledamot: Jerker Karlsson  070-647 63 11

Ledamot: Martin Waldau  076-790 54 74

Suppleant: Kaj Nordquist  070-329 57 01  kaj.lhnordquist@telia.com

Suppleant: Tomas Frejd  070-369 77 47

Suppleant   Claes Wadell  070-298 06 29

 

Funktionärer

Fälttygmästare: Kaj Nordquist  se ovan

Bitr. Fälttygmästare: Lars Nordahl  070-229 65 96

Rustmästare: Pekka Pyyhtiä  070-246 80 20

Bitr. Rustmästare: Per Philipsson  070-818 49 41

Medlemsansvarig: Stefan Stjern  070-636 60 48  s.stjern@telia.com

Arkivarie: Stefan Stjern  070-636 60 48  s.stjern@telia.com

Mönstringsskrivare: Per Sjöblom  072-317 19 58

Trosschef: Anita Ahlstedt

Kommentera