Styrelsen

Styrelsen för Smålands Karoliner

Ordförande: Kaj Nordquist   070.3295701 kaj.lhnordquist@telia.com

Vice ordförande: Håkan Halming  070-200 98 94 hakan.halming@icloud.com

Befälhavare: Roland Sandbergroland.stigaskal@gmail.com

Sekreterare: Mats Tellgren  070-868 33 82 mats_tellgren@hotmail.se

Kassör:  Ann-Marie Karpenman  073-036 48 69

Ledamot: Paul Josefson  070-553 63 65

Ledamot: Stefan Stjern   070-636 60 48

Ledamot: Claes Wadell  070-298 06 29

Ledamot: Tomas Frejd  070-369 77 47

Suppleant: Anita Ragnarsson 070-678 32 74

Suppleant:  Jan Larsson

Suppleant: Ove Persson

Funktionärer

Fälttygmästare: Kaj Nordquist  se ovan

Bitr. Fälttygmästare: Lars Nordahl  070-229 65 96

Rustmästare: Pekka Pyyhtiä  070-246 80 20

Bitr. Rustmästare: Per Philipsson  070-818 49 41

Medlemsansvarig: Stefan Stjern  070-636 60 48  s.stjern@telia.com

Arkivarie: Stefan Stjern  070-636 60 48  s.stjern@telia.com

Mönstringsskrivare: Per Sjöblom  072-317 19 58

Trosschef: Anita Ahlstedt  070-479 79 10 anitaah20101@hotmail.com

 

Kommentera