Kontaktperson

Ordförande

Leif Dahlén

070-2489891

dahlensfastigheter@gmail.com

Webbansvarig

Patrik Elmgren

PatrikElmgren.jakt@hotmail.com
0705093995
Västervik

Kommentera