Genomförda fäktningar

17 03 11   Årsmöte

17 03 25-26   RSMF Riksmöte,  Eksjö

17 06 01   Husqvarna,  säljträff 

17 06 06   Nationaldagsfirande Kalmar

17 06 06   Nationaldagsfirande Eksjö

17 06 09-10  Ledningsregementet,  Enköping

17 06 17   Sjöloppet, Eksjö

17 07 09   Ironman Jönköping

17 08 26   Vaktparadens avslutning  Eksjö

17 09 01    Salut  för Prins Gabriel

17 09 09    Regementets dag,  Eksjö

17 10 06-07  Höstmönstring

17 10 22     Garnisonens kyrksöndag, Eksjö

17 10 29     Eksjö kulturfestival

17 11 21     Ukrainabesök på Ing 2

17 12 19     Soldaterinran, Sankt Lars kapell

Kommentera